Duurzaam ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord

Bakkerij Dunselman Duurzaam Mens

Mens

We willen graag dat onze bakkerswinkels het middelpunt van de samenleving zijn. Bij ons is er tijd voor een praatje en voelen mensen zich thuis en persoonlijk welkom.

In onze productiebakkerij werken naast onze geschoolde bakkers ook mensen met een arbeidsbeperking, ouderen en Wajongers. We geven deze mensen een kans om een ‘normaal’ bestaan op te bouwen, waarbij hun werk vaak erg belangrijk is als fundament van dat bestaan.

Daarnaast steunen we vele goede doelen, initiatieven en evenementen die onze stad en gemeenschap leefbaar en bruisend houden. Het Hospice en de Voedselbank krijgen van ons dagelijks gratis artikelen geleverd waarmee zij op hun beurt vele mensen een hart onder de riem kunnen steken. Verschillende goede doelen ontvangen van ons jaarlijks een bijdrage om hun activiteiten te kunnen uitvoeren.

Evenementen

Evenementen ondersteunen wij door producten cadeau te geven, en soms een financiële bijdrage te geven. Het gaat om evenementen zoals: Carnaval bij de Krabbetukkers, Roparun, Julianapop, de Pietenfabriek, Zomer- en Winterdromen.

'We willen graag dat onze bakkerswinkels het middelpunt van de samenleving zijn. Bij ons is er tijd voor een praatje en voelen mensen zich thuis en persoonlijk welkom.'

Bakkerij Dunselman Duurzaam Ondernemen Milieu

Milieu

In de moderne productiebakkerij aan de Bedrijfsweg proberen wij het milieu zo min mogelijk te belasten. Zo voeren we het afval gescheiden af en recyclen we al het papier en karton. Leveranciers leveren diverse basisgrondstoffen zoals meel en bloem, slagroom, boter en gist aan in tanks, silo’s of containers. Zo hoeven we geen verpakkingen van deze goederen weg te gooien. De verwarming van de rijskasten in de broodbakkerij wordt deels verzorgd door restwarmte van onze koelmotoren. De verwarming en koeling van de gehele kantoren en overige ruimtes in de productiebakkerij wordt energiezuinig en deels door warmteterugwinning verkregen. In de winkels gebruiken we geen plastic tasjes meer. Ook is het streven de komende jaren verpakkingen te verminderen en plastic te vervangen door papier.

Duurzaamheid

Bakkerij Dunselman is bewust van de toekomst van onze omgeving en vindt het daarom belangrijk om bij investeringen en de ontwikkeling van het bedrijf ook te kijken naar wat we kunnen doen aan duurzaamheid. We hebben al een aantal mooie stappen gemaakt en zijn nog lang niet klaar met het verduurzamen!

Zoeken